Tréner

V práci na vás kladú vysoké nároky. Potrebujete získať nové znalosti a osvojiť si nové zručnosti. Vtedy je výhodné zúčastniť sa tréningu. Naozaj tréningu, školenie nestačí. Na školení ste pasívnym účastníkom, dozviete sa veci, ktoré ste možno nevedeli, nadobudnete nové znalosti. Tréning je o vašej aktívnej účasti. Je potrebné, aby ste si novonadobudnuté znalosti aj vyskúšali. A vtedy sa z nich stávajú zručnosti. Podiel teoretickej a praktickej časti na dobrom tréningu je 30% : 70%.

Firemný tréning

Môžete sa zúčastniť uzavretého – firemného tréningu. Vtedy váš zamestnávateľ vyberie tréning, ktorý pokladá pre vás za najvhodnejší. Zúčastníte sa ho vy a vaši kolegovia. Témy tréningov vyberá váš kolega, ktorý je zodpovedný za váš pracovný rozvoj. Váš zamestnávateľ určuje, v akej oblasti sa potrebujete rozvíjať tak, aby ste boli ako zamestnanec čo najväčším prínosom pre firmu. Pokiaľ pracujete ako predajca, potrebujete si nacvičiť celý predajný proces. Pokiaľ pracujete ako nákupca, je pre vás dôležité vedieť, ako vyjednávať. Ak ste zamestnaný na pozícii manažéra, potrebujete si osvojiť rôzne manažérske zručnosti.

Otvorený tréning

Pokiaľ nie ste v zamestnaní skupinka ľudí, ktorí sa potrebujú rozvíjať rovnako, je možnosť absolvovať otvorený tréning. Nie všetci zamestnávatelia vám umožnia váš rozvoj za firemné peniaze. Ak viete, že vám pomôžu nové znalosti a zručnosti získať prácu alebo vyššiu pozíciu v zamestnaní, peniaze investované do vlastného rozvoja sa vám bohato vrátia. Vtedy sa rozhodnite pre aktívnu účasť na tréningu. Na trhu je viac spoločností, ktoré ponúkajú pre záujemcov otvorené tréningy. Vždy sa prihlasujete na tréning s jednoznačným zameraním. Otvorené tréningy majú viacero výhod. Nemusíte čakať, kedy vám zamestnávateľ zariadi vaše vzdelávanie, vyberiete si agentúru možno podľa odporúčania kolegov a známych, máte jasne definovaný termín, viete, kto bude tréning viesť. A stretnete nových ľudí, ktorí vás obohatia. Verte, atmosféra na takýchto tréningoch je jedinečná.

Môžete sa zúčastniť nielen tréningov, ktoré sú orientované nielen na biznis. Ak chcete, naučíte sa, ako byť úspešný aj v osobnom živote. Ako si stanoviť vlastné ciele a cestu k nim tak, aby ste boli úspešný a spokojný ako človek.

Tréner

Osobnosť trénera je veľmi dôležitá. Tréner pracuje na svojom rozvoji tak, aby mohol vzdelávať iných. Hľadá zdroj v sebe. Na tréningu vám poskytne vlastné znalosti a skúsenosti, poučenie a rady. Tvorivým prístupom vám pomôže stanoviť cestu k vašim vlastným cieľom. Tréner by mal byť v danej problematike odborník. Nestačí mať tému naštudovanú. Načítané znalosti trénera odhalíte po malej chvíli. Ale znalosti podložené vlastnými skúsenosťami iste oceníte. Takýto tréner vás na tréningu naozaj naučí nové zručnosti.

Podobné články