Tréningy

2Mnohí ľudia nevedia, aký je rozdiel medzi školením a tréningom. Zjednodušene sa dá povedať, že na školení nadobudnete nové znalosti, to znamená nové vedomosti. Lektor prednáša to, čo sa máte naučiť. Používa rôzne audiovizuálne pomôcky, ktoré vám pomôžu lepšie si zapamätať nové vedomosti. Školenia trvajú podľa prednášanej témy. Pokiaľ sa jedná o školenie zamerané na bezpečnosť pri práci alebo prvú pomoc, zvyčajne na ňom strávite niekoľko hodín. Rovnako aj na preškolení vodičov referentských vozidiel. Pokiaľ sa jedná o získavanie odborných znalostí, trvanie rastie z hodín na dni, možno až týždne. V obchodných spoločnostiach sa pripravujú marketingové kampane, ktoré musia obchodní zástupcovia aplikovať pri svojej práci. Takéto školenia trvajú zvyčajne jeden až dva dni.

Na tréningu nadobúdate nielen nové znalosti, ale aj zručnosti. Dobrý tréner pripraví tréning vždy tak, aby ste mali čas aj vyskúšať si to, čo ste sa naučili. Pripraví pre vás na tréning rôzne prípadové štúdie, ktoré riešite. Súčasťou tréningu býva aj videotrénig. Je zaujímavé pozrieť si na konci dvoch až troch tréningových dní svoj videozáznam z prvej hodiny tréningu a porovnať ho s videozáznamom, ktorý natočil lektor na konci tréningu. Pohľad na seba, svoju gestikuláciu a mimiku, počúvanie svojho hlasu a uvedomenie si, aké slová používame, je niekedy až šokujúci. A veľmi poučný. Prínosom je aj spätná väzba, ktorú vám poskytne nielen lektor, ale aj ostatní účastníci tréningu. Videozáznam natočený na konci tréningu vás presvedčí, že peniaze, ktoré ste zaplatili za takýto tréning, boli dobre investované.

Aký je teda hlavný prínos tréningu? Nové znalosti nielen ovládate, ale ich aj viete použiť vo svojej práci.

Podobné články

Komunikačné techniky

18 decembra, 2017

Verbálna komunikácia

11 decembra, 2017

Malý slovník reči tela

4 decembra, 2017

Neverbálna komunikácia

20 novembra, 2017

Komunikácia

13 novembra, 2017

Práca s poštou

30 októbra, 2017

Plánovanie času

23 októbra, 2017

Dôležité a naliehavé

16 októbra, 2017

Time management

9 októbra, 2017

Tréner

11 septembra, 2017