Koučing pomáha nájsť riešenia a zlepšiť život

Chcete sa zlepšiť v práci? Mať bohatší osobný život? Dosahovať úspechy? Také ciele sú pre vás vždy výborným signálom. Máte cieľ – niečo zlepšiť. Ak vynaložíte úsilie do správnych činností, je vysoko pravdepodobné, že uspejete. Pri tom môžete využiť koučing, pomocou ktorého rýchlejšie dosiahnete výsledky.

Všetci vieme, že úspech nikdy neprichádza sám od seba. Nestane sa nejakou šťastnou náhodou, či bez námahy, a zadarmo. Prichádza po systematickom úsilí.

To však pre mnohých ľudí nie je pohodlné. Nechce sa im čítať, vzdelávať sa, rozmýšľať, plánovať. Preto v živote neuspejú. No príčinou neúspechu mnohých ľudí nie je len ich pohodlie. Sú pracovití, disciplinovaní, aj húževnatí. Neuspejú však preto, že sa nikdy nezamyslia nad tým, aké životné a pracovné ciele by chceli dosiahnuť. Často ani nevedia, že sa to dá. V škole asi nikoho z nás neučili, ako sa plánuje vlastný život a že sa to dá. A tak usilovne pracujú na dosahovaní cieľov svojho zamestnávateľa, alebo známych.

Ako si nastaviť vlastné ciele tak, aby sme ich naozaj dosiahli? Ako vymyslieť stratégiu pre vlastný úspech v budúcnosti? Ako z tohto bludného kruhu von?

Efektívne je, ak sa spojíte s niekým, kto už v živote a práci uspel. Ak v okolí nemáte niekoho, kto by vás mohol viesť, môžete siahnuť po niekom, kto už je úspešný a živí sa tým, že k úspechu dopomáha aj svojim klientom. Taký človek sa nazýva kouč. Lapidárne povedané, je to niečo ako tréner, ktorý vás pripravuje. Nie však na olympiádu, ale na úspech v živote alebo v práci. Kouč s vami preberá vaše zámery a pomáha vám nájsť optimálne riešenia.

Koučing znamená osobný rozvoj

Koučing je proces, v ktorom vám váš kouč pomôže nájsť a rozvíjať vaše najlepšie vlastnosti. V súčasnosti rastie záujem o koučing. Donedávna si kouča najímali len najbohatšie firmy a manažéri. V súčasnosti nastáva čoraz výraznejší záujem o osobný koučing.

Životný koučing (life coaching)

Pod pojmom osobného koučingu sa skrýva zameranie na celkový osobný život, nielen na pracovné výsledky. Životný koučing je nadstavba profesionálneho. Najúspešnejší ľudia vedia, že úspech v práci a v osobnom živote je spolu úzko previazaný. Nestačí rozvíjať profesionálne znalosti a zručnosti. Je vhodné, ak sa človek rozvíja vo všetkých dimenziách – v práci, v osobnom i duchovnom živote. Práve tu je osobný koučing výborným riešením.

Kouč má nadhľad a pomáha vám nájsť a stanoviť si ciele komplexne. Upozorní na prípadnú nerovnováhu – ak sa človek príliš sústredí na prácu a zanedbá rodinu a zdravie, časom to môže mať vážne následky. Životný koučing sa mnohým osvedčil, a preto stále viac ľudí hľadá svojho osobného kouča.

Podobné články