Verbálna komunikácia

Verbálna komunikácia nejestvuje bez spojenia s neverbálnou komunikáciou. Samostatne existuje iba v písomnej forme a vo forme komunikácie s neživými predmetmi, napríklad v programátorskom jazyku medzi počítačmi. Písomná komunikácia prebieha v odlišnom čase a na odlišnom mieste. V hovorovej komunikácii je dôležitá zvuková zložka reči. Výška hlasu, jeho zafarbenie, sila, molodičnosť.

Bariéry komunikácie

Ťažko sa vám bude počúvať, keď vás spolubesedník hovorí nárečím, ktorému nerozumiete a používa slová, ktorých význam nepoznáte. Alebo používa slová, ktoré majú viac významov. Keď hodnotíte informácie podľa toho, kto ich podáva, unikne vám význam. Osobné sympatie a antipatie hrajú veľkú úlohu. Filtrujete informácie podľa toho, čo chcete počuť? A ignorujete konfliktné informácie. V oboch prípadoch vám unikne obsah a význam toho, čo vám hovoria. Ak ste rozčúlení alebo rozrušení, tiež sa k vášmu uchu nedostane to, čo máte vedieť. Ak počúvate so zatvorenými očami, unikne vám veľmi dôležitá časť komunikácie – reč tela. Rečník vám o sebe a téme v tomto prípade nepovie všetko. A práve na základe jeho reči tela môžete pomerne ľahko odhaliť, kedy je s tým, čo hovorí, stotožnený. A hluk z ulice, hluk v kaviarni vás vyrušia veľmi účinne. Tak, ako vyzváňanie telefónu alebo otváranie dverí na kancelárii.

Tréning: Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali efektívne aj s problémovými klientmi a ľuďmi. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Podobné články

Komunikačné techniky

18 decembra, 2017

Malý slovník reči tela

4 decembra, 2017

Neverbálna komunikácia

20 novembra, 2017

Komunikácia

13 novembra, 2017

Práca s poštou

30 októbra, 2017

Plánovanie času

23 októbra, 2017

Tréningy

23 októbra, 2017

Dôležité a naliehavé

16 októbra, 2017

Time management

9 októbra, 2017

Tréner

11 septembra, 2017