Vzdelávanie

Niet pochýb, že na každú prácu potrebuje zamestnanec kvalifikáciu. Odborná spôsobilosť je automaticky daná vzdelaním. Právnik sa zrejme nebude uchádzať o prácu lekára v záchrannej službe. Ani farmaceutka nebude riadiť jadrovú elektráreň. Naše štúdium hovorí o jasnej pracovnej profilácii. Sú však zamestnania, v ktorých veľmi nezáleží na vyštudovanom odbore. Pokiaľ uchádzač o zamestnanie spĺňa kritérium na požadovaný stupeň vzdelania a má predpoklady vykonávať danú prácu, rozhodujú jeho skúsenosti v danom, alebo aspoň príbuznom odbore. Rozhodujú jeho znalosti a zručnosti.

Znalosti sú vedomosti. Môžete ich získať štúdiom na školách aj samoštúdiom – postupným domácim vzdelávaním. V kníhkupectvách a v internetových obchodoch možno nakúpiť veľa materiálu na samoštúdium. Nemusia to byť iba knihy, aj keď majú nesmiernu výhodu. Kniha sa dá vziať kamkoľvek.

Ale bola by škoda orientovať sa iba na printové médium. V e-shopoch môžete kúpiť aj iné nosiče – zvukové nahrávky a DVD programy. Cestujete do práce autom? Strávite v ňom asi hodinu denne? Skúste tento čas využiť na vzdelávanie. Za hodinu sa môžete dozvedieť veľa užitočných informácií. Môžete sa venovať svojmu osobnému rozvoju. Minimálne dostane váš mozog materiál na premýšľanie.

Výhodou DVD nosiča je jeho pridaná hodnota – obraz. Nielen počujete, ale aj vidíte lektora a názorné ukážky. Je to také vaše privátne školenie, ktorého sa môžete zúčastniť vtedy, keď máte čas a chuť. A ďalšou výhodou je, že ho môžete absolvovať toľkokrát, koľkokrát potrebujete.

Psychológovia, sociológovia a personalisti dokázali, že človek, ktorý venuje denne asi hodinu sám sebe vo forme vzdelávania v nejakej oblasti, za päť rokov je na takej odbornej úrovni, ako keby vyštudoval vysokú školu. Minimálne postgraduálne štúdium. A pritom študujete vo vlastnom domove. Skúste si vyčleniť hodinu denne, nemusí to byť kontinuálnych 60 minút. Stačí o pol hodiny skôr vstať a večer pred spaním dokončiť kapitolu, ktoré ste ráno začali.

Máte záujem zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce? Vzdelávajte sa. Nespoliehajte sa na to, že vám štúdium vždy zariadi zamestnávateľ. Aj ten uprednostní záujemcu o prácu, ktorý na úvodnom pohovore na seba prezradí, že ho zaujíma vlastný osobný rozvoj a vzdeláva sa. Je to známkou toho, že uchádzač na sebe pracuje. A to je predpoklad toho, že zvládne nové znalosti, ktoré sa musí v novom zamestnaní naučiť.

Podobné články

Jazykové kurzy

16 októbra, 2017