Referencie

Referencie ľudí, ktorých sme školili.

„Lektorka Martinovičová je kompetentná, empatická, vnímavá, originálna a nadčasová. Seminár sa mi veľmi páčil svojou netradičnosťou, celostným prístupom a krásnou a pozitívnou atmosférou.“

„Veľmi pekne sa chcem poďakovať pani Martinovičovej za jej úžasný prístup, entuziazmus a v neposlednom rade profesionalitu, akou viedla školenie. Svojím lektorským pôsobením určite všetkých zúčastnených posunula vpred, formou „najprv spoznaj seba, aby si pochopil iných“. Školenie by som odporučila všetkým, ktorí sa chcú, alebo potrebujú zdokonaliť v komunikácii. Ešte raz
ďakujem.“

„Maximálne spokojný, lektorka má pestré znalosti z praxe, široký rozhľad v teórii. Dal mi
veľa nového a ďakujem za túto možnosť, ktorá sa mi naskytla, prísť a spoznať a veľa si
zobrať.“

„Tréning s pani Martinovičovou bol na nezaplatenie. Mnohí ľudia mi totiž závideli moju schopnosť komunikovať. Na tomto tréningu som sa však dozvedela, že efektívna komunikácia obnáša oveľa viac. Dostala som množstvo dôležitých informácií, ktoré pomaly aplikujem do pracovného aj súkromného života. Pani Martinovičová ma veľmi motivovala chcieť sa zlepšiť. Zistila som aké mám silné a slabé stránky a najmä som pochopila, ako efektívnejšie sa dá komunikovať, čo všetko sa dá správnou komunikáciou docieliť. Odporúčam každému pre zlepšenie celkovej kvality života :-).“

Spoločnosti

Vybraté spoločnosti, pre ktoré sme pracovali